نوامبر 10, 2021
فیدر زنجیری

فیدر زنجیری

فیدر زنجیری از فیدر زنجیری در معادن سنگ برای انتقال بار به سنگ شکن و سایر بخش های معدن استفاده می کنند. فیدر زنجیری که در […]
سنگ شکن