نوامبر 10, 2021
سرند آبگیر

سرند آبگیر

سرند آبگیر سرند آبگیر دستگاهی است که برای آب گیری مصالح و یا شستشوی انواع ماسه ها بکار می رود. استفاده از دستگاه سرند آبگیر سبب […]
سنگ شکن