الواتور بالابر

مارس 20, 2022
الواتور تسمه ای

الواتور تسمه ای

الواتور تسمه ای الواتور تسمه ای در واقع مانند الواتور های زنجیری یک سیستم انتقال است که برای انتقال انواع مواد و بارهای مختلف در صنایع […]
مارس 20, 2022
الواتور زنجیری

الواتور زنجیری

الواتور زنجیری الواتور زنجیری از زنجیر چرخ برای حرکت در طول جابجایی استفاده می کند. الواتور های زنجیری به طور معمول انواع مختلفی دارند که پر […]
سنگ شکن